Julia Peukert

Leitung Talentgewinnung
Portrait Julia Peukert
Photo credit / Image credit
Andrea Katheder

Julia Peukert leitet seit 2021 den Bereich Recruiting bei familie redlich.